Magyar népművészet Abaúj-Torna vármegyéből

Magyar népművészet Abaúj-Torna vármegyéből

Magyar népművészet Abaúj-Torna vármegyéből

A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes és a

Magyar népművészet Abaúj-Torna vármegyéből

Hivatkozás másolása

Kassa környékén több, egymásba nyúló tájegység is megtalálható. A vidéket a Hernád völgye osztja ketté, keleten az Eperjes-Tokaji-hegység, nyugati részén a Gömör-Szepesi Érchegység húzódik. A Palócföld északon a szlovák nyelvterületig,  keleten a Hernádig nyúlik. A Bódva-völgye a régi Magyarország Abaúj-Torna vármegyéjének északi, magyarlakta községeit foglalja magába; a Galyaság területe Torna és Gömör vármegye Borsoddal határos része a Bódvától nyugatra.
A tájegység  alkalmazkodott a térség természeti adottságaihoz, a hegyes, erdős vidék a népi építkezést, az agyagos föld a fazekasságot, a növénytermesztés a háziipart határozta meg (vessző, csuhé, gyékény, szalma, mogyoróvessző stb.). A Felföld egyes vidékein a szövés és fonás volt jelentős, valamint jellemző volt a kovácsmesterség és a vertcsipke készítés.
Az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 1951-ben alakult, a felvidéki magyar néptánckultúra hiteles képviselői nemcsak a Felvidéken, hanem külföldön is. A Néptáncosok Bemutató Színpadán háromszor egymás után nyerték el a „Kiválóan minősült” címet.
Az Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes 1988-ban alakult Ureczky Csaba vezetésével. A kezdetekben tánckarból, menyecskékből, és citerazenekarból álló együttest ma 10-14 asszony alkotja, imregi karikázót láthatunk műsorukban.
A Tényleg Zenekar 2005-ben alakult zenetanárokból, népzenészekből. A mai és a történelmi Magyarország magyar zenéjét játszák, de a szomszéd népek zenei kultúrájából is adnak ízelítőt.
Szervezőpartnerünk a Kassa Megyei Önkorményzat Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központja, amely a hagyományos népi kultúra népszerűsítését, és az amatőr képzőművészek felkarolását tűzte ki
célul, fesztiválokat, kiállításokat,  versenyeket, 
művészeti táborokat szervez.

Munkatársaink a tájegységre látogattak, tekintse meg riportfilmünket! 

Kérjük, adományával támogassa a rendezvényt! Ajánlott összeg: 500 Ft


kínálnak a vendégeknek. 

Az est végén az abaúji hagyományőrzők jellegzetes népi ételeket 


Muzsikál: a Tényleg Zenekar (Miskolc)

Az együttesek művészeti vezetői: Kupec Andrea és Kupec Mihály

(Díszterem)

hidasnémeti Abaúji Hagyományőrző Népi Együttes műsora


kultúráért felelős előadója

Hivatal Kulturális és Idegenforgalmi osztályának Nemzetiségi

A kiállítást megnyitja: PhDr. Viszlay Gábor a Kassai Megyei 

Šandala Ján kosárfonó (Csécs), Vranai Erika mézeskalácsos (Csécs)

Rácz László kovácsmesterek (Péder)

Milan Kalmár kovács (Jászó), B.I.L. Art  – Rácz Péter és

Lucskai Norbert népi tárgykészítő (Abaújszina)

Horváth Éva gyékény, csuhé és szalma tárgykészítő (Abaújszina)

Alkotók: Anna Zalcerová vertcsipke-készítő (Lucia Bánya)

18.00: Népi kézműves kiállítás a II. emeleti kiállítóteremben.


18.30: „Múlt a jelenben a jövőért”