Köszönjük, hogy a 2017. évben is megtisztelt bennünket figyelmével! Legyen vendégünk az új esztendőben is!

Karácsonyi üdvözletként - az első világháború 100. évfordulójára emlékezve - a "Nagy Háború" által ihletett karácsonyi köszöntőt osztunk meg Önnel, melyet a Polgárok Háza

Kárpát-medencei Magyar Népművészet rendezvénysorozata

keretében magunk gyűjtöttünk a mezőségi Magyarszovátról. A köszöntő nemzetünk nehéz karácsonyát idézi, adjunk hálát, hogy ma boldogabb korban élhetünk!

Ezzel kívánnak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt Önnek és szeretteinek a Polgárok Háza munkatársai.

Elmondta:

Bodor Ilona

, a Magyarszováti Unitárius Nőszövetség tagja 2017 decemberében a Polgárok Házában.

„Kedves Házigazdám, kérem figyelmedet, rövid szavaimban hallgass meg engemet!
Arról az estéről akarok beszélni, hogy mi is a karácsony, mért kell ünnepelni;
Jézusról kéne a legtöbbet beszélni, mert csak akkor lehet ünnepet szentelni.
Emlékezzünk tehát az Isten fiára, aki bűneinkért jött el a világra!

Karácsony ünnepe ó de dicső lenne, ha az emberfia gondterhelt ne lenne,
Nagyon sok a bánat, sír a földnek népe, a nagy háborúval az Isten megverte.
Nincsen boldogságunk, reménytelen vagyunk, meddig tart még Uram búsulásod rajtunk,
Csapásaidnak árja hazánkat szétzúzta, kesergő panaszunk nincs, ki meghallgassa!

Beborult fölöttünk, sötét az ég boltja, könyörüljél rajtunk nemzeteknek Atyja,
Legyél megtartója nehéz fergetegnek, hozd el dicső napját árva nemzetünknek.
Árváknak maradtunk, mostohává váltunk, mindenható Isten, te légy ám fölöttünk.
Légy gondviselője özvegynek, árvának, mert ők segítséget csak Tetőled várnak.

Te látod Istenünk, hogy mily sok ezek száma, hogy mennyinek hiányzik keze vagy lába.
Kiknek nincs örömük, nincsen boldogságuk, Jézus, Isten fia, tekints le reájuk!
Jelenjél meg köztünk karácsony hajnalán, könyörüljél Urunk özvegyen és árván!
Adjál reménységet mindnyájunk szívébe, és vigyél által minket egy boldogabb újévbe!”