A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában.

Előadók:

Dr. Makkai Béla CSc, a történelemtudomány kandidátusa, egyetemi docens

Dr. Hidán Csaba PhD, egyetemi docens.

A kötet a dualista korszak birodalmi átélésű nemzetfelfogását szembesíti a „külmagyar” önszemlélettel a trianoni békediktátum centenáriumán, tetemes levéltári és sajtóforrás felváltásával. E munka révén árnyaltabb ismereteket szerezhetünk a modern kori nemzettudat formálódásáról, valamint a szórványgondozás és a szomszédpolitika alakításáról is.

Jelentkezés

Az esemény jelentkezéshez kötött. Amennyiben jelentkezni szeretne, kérjük adja meg alábbi adatait!

5 főnél nagyobb létszám esetén, kérjük telefonon jelentkezzen!