A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. Előadók: Dr. Makkai Béla CSc, a történelemtudomány kandidátusa, egyetemi docens és Dr. Hidán Csaba PhD, egyetemi docens. A kötet a dualista korszak birodalmi átélésű nemzetfelfogását szembesíti a „külmagyar” önszemlélettel a trianoni békediktátum centenáriumán, tetemes levéltári és sajtóforrás felváltásával. E munka révén árnyaltabb ismereteket szerezhetünk a modern kori nemzettudat formálódásáról, valamint a szórványgondozás és a szomszédpolitika alakításáról is.