Tekintse meg az estről készült videókat - kattintson ide!

székelyföldi Ördögborda Táncegyüttes növendék csoportjai: a csíkszentdomokosi Zsengicék és a balánbányai Prücskök előadása. A felcsíki együttesben több mint 300 gyermek nevelkedik, akik valóban ördögfiókákként járják szabad és szívből jövő táncukat.

Együttesvezetők: Sándor Csaba Lajos és Karda László

A székelyföldi Nexus Alapítvány és a Tanulók Háza célja a népi hagyományok, a falusi élet íratlan szabályai szerint való élet ismertetése, mely jellemalakító volta mellett hagyománytisztelő, értékmegőrző társadalmat teremt. Tevékenységüknek köszönhetően Balánbányán és Csíkszentdomokoson több mint 300 gyermek tanul néptáncot, közülük verbuválódott a balánbányai Ördögborda Táncegyüttes, a Prücskök és a Botorka gyermektánccsoportok, a csíkszentdomokosi Elevenek és a Zsengicék. Távlati tervük Felcsík minden falujába eljutni. Az „Ördögborda” az Erdei Pajzsika székely népi neve; azok viszont, akik nem ismerik a szó jelentését, valami ördögi dologra gondolhatnak. E vidék talán legsikeresebb csoportjának növendékei valóban ördögfiókákként járják, szabad és szívből jövő táncuk mindig magával ragadja a közönséget.

A csoport az Isaszegi Történelmi Napokra (2011. április 3-6.) érkezik Magyarországra, az Együttműködés Isaszegért Egyesület szervezésében.

Az Ördögborda honlapján gazdag kép- és videóanyagot talál - kattintson ide!