„Egészséggel gazda nyisd meg az ajtódat,
Ereszd bé megszűkült te jóakaródat…”


Kárpát-medencei Magyar Népművészet sorozatunk „A magyarság peremvidékei” c. évadában a gyimesi és moldvai csángókat, valamint a bukovinai székelyeket látjuk vendégül. Decemberi estünkön a Magyarországra települt bukovinai székelyek mutatkoznak be. A hányattatott sorsú népcsoport a 1764-es madéfalvi vérengzés után Bukovinában talált új otthonra, majd a túlnépesedő, elszegényedő falvak egy részét 1883-ban társadalmi összefogással telepítették az Al-Dunához, az akkori Magyarország legdélebbi határvidékére. Éppen 75 éve, 1941-ben szinte valamennyi Bukovinában maradt magyart hazatelepítették a visszafoglalt Bácskába, akik azonban 1944-ben új lakhelyüket is felhagyni kényszerültek, és szörnyű viszontagságok közepette találtak végleges otthonra a Dunántúlon; néhányan a Bukovinában születettek közül még ma is élnek.

„Sok rosszat híreszteltek rólunk azok, akik ellenségnek néztek münköt. Hát az, biza nem igaz, amit reánk mondtak a rossz szájak, mert egy kicsit bépiszkolták nevünköt, de idővel bébizonyítjuk, hogy ezek rágalmak vótak, s akkor mü es felemelt fővel járhatunk, és mindenki láthatja, hogy hű gyermekei vagyunk a drága magyar hazának…”

(Gáspár Simon Antal istensegítsi születésű székely)


Hazatérés Bukovinából – az andrásfalvi székelyek Bácskába telepítésének 13 napja fényképeken – az áttelepülés 75. évfordulóján. A páratlan képanyag születéséről és felfedezéséről Kóka Rozália, a Népművészet Mestere, az MMA levelező tagja mesél.

Hadikfalvi betlehemes az Érdi Bukovinai Székelyek Egyesülete és az Európa-díjas Érdi Bukovinai Székely Népdalkör előadásában. A bukovinai székelyek betlehemes játéka, a csobánolás 2013-ban felvételt nyert A szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékébe.

Közreműködik: Sebestyén István mesemondó, a Népművészet Mestere
Bukovinai táncokat mutat be Kertész Hanga és Jakab Tamás, muzsikálnak: Bíró Roni és barátai

Az est végén karácsonyi kaláccsal és házi pálinkával látjuk vendégül közönségünket.
Ajánlott hozzájárulás: 500Ft

videó

Tekintse meg videóösszeállításunkat, fotóinkat az estről!