A Polgárok Háza Kárpát-medencei Magyar Népművészet rendezvénysorozatában 2013 őszétől egy éven át Erdély szórvány-magyarságának és nyelvszigeteinek kultúrájából kínál ízelítőt. Az évad harmadik estjén a Bányavidék és központja: Nagybánya mutatkozott be a Polgárok Házában. „A bányászattól a Festőiskoláig” – Nagybánya és környéke múltja és jelene képekben és tárgyakban c. kiállítás megnyitója, majd „Zenés-táncos utazás térben és időben” Nagybánya és környéke népzenéje, a domokosi „Évázás” népszokása és a nagybányai Táncház előadása.