I. világháborús napló. A könyvet Medvigy Endre szerkesztő mutatja be, Szabó András előadóművész idézeteket olvas fel. Kádár Lajos: A doni halálbánya című hadifogságnaplóját Móricz Zsigmond a 30-as évek közepén több helyütt is legmesszebb menő méltatásban részesítette. A kötet előszavát Zilahy Lajos, az utószót Medvigy Endre vetette papírra.