Jobb időkre várva

Jobb időkre várva

Tisztelt Közönségünk! Idén a pünkösdi hétvége és a június 4-i nemzeti összetartozás napja egybeesik. A Polgárok Háza két munkatársa /Trznadel Angéla kulturális programigazgató és Altorjai Attila színművész/ által mintegy másfél évtizeddel ezelőtt bemutatott rendhagyó irodalmi est rövid részletével emlékezünk. A Jobb időkre várva című előadás legnagyobb költőinkre és Nemeskürty István történészi munkáira támaszkodva tekinti át a nemzetünknek igen fájdalmas XX. századot, s tart önvizsgálatot arról, van-e felelősségünk sorsunk alakulásában, nemzeti tragédiáink fájdalmasan hosszú sorában.