Vargha Miklós Péter esperes megszentelte a Polgárok Házát
Vargha Miklós Péter esperes megszentelte a Polgárok Házát
2014. január. 12., 23:00

Házszentelés, házáldás (benedictio domorum): Vízkereszt napján a pap szenteltvízzel meghinti a házakat. Az ajtó szemöldökfájára fölírja az évszámot és a népi értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B +14. Más értelmezés szerint a 3 betű a latatin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e házat).

 

"Bölcsek jöttek napkeletről Betlehembe, hogy hódoljanak az Úr előtt. Megnyitották kincsesládájukat, és drága ajándékokat adtak át: aranyat a fölséges Királynak, tömjént az igaz Istennek, és mirhát az Úr temetésére"