Civil Tanácsadó Iroda
Civil Tanácsadó Iroda
2005. március. 06., 17:52

A Civil Tanácsadó Iroda működési körének kiterjesztéséről; a Nemzeti Civil Alapprogramról

Kedves Barátaink! A Civil Tanácsadó Iroda, mely 2005. február 1. napjával kezdte meg működését, ez ideig a pályázatokon való eredményes részvétel támogatását tekintette fő feladatának. Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2005. március 16. napjától heti egy napon a Tanácsadó Iroda munkatársa jogi tanácsadást tart, ezzel a tevékenységgel tehát bővül az Iroda tevékenysége. Az ingyenes jogi tanácsadás keretében - a civil szervezetek (alapítványok is) megalakulásával, működésével kapcsolatos jogi tanácsadás, dokumentumok készítése, - tanácsadás munkaügyben, segítségnyújtás dokumentumok elkészítésében, - tanácsadás családjogi ügyben, segítségnyújtás dokumentumok elkészítésében, - tanácsadás média ügyben, segítségnyújtás dokumentumok elkészítésében, - a fentiekhez kapcsolódó egyéb ügyekben jogi segítségadás (újság alapítás, rendezvényhez engedély beszerzése, bérleti szerződés rendezvényhez, stb) A tanácsadás helye: Polgárok Háza (Budapest, VIII. Visi u. 6.) ideje: minden szerda 9-15 óra között, tanácsadást végzi: dr. Hardy F. Gábor ügyvéd; hardyfg@axelero.hu, 30 850 3931 A tanácsadásra időpont kérésre, egyeztetésre jelentkezni dr. Hardy F. Gábornál lehet az előzőekben megjelölt telefonszámon vagy email címen. Úgyszintén kérhető jogi tanács a fenti email címen, vagy néhány mondatos választ igénylő ügyben telefonon. *** Kedves Barátaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Polgárok Házában működő Civil Tanácsadó Testület eredményesen végzi munkáját. Köszönjük a megkereséseket, és a sok felajánlott segítséget! Az igazi megmérettetésünket, a hamarosan megjelenő, Nemzeti Civil Alapprogram keretében meghirdetett pályázatok fogják jelenteni. Közös célunk, hogy: 1. minél több sikeres pályázat készüljön el; 2. időben, és formai hibák nélkül legyenek benyújtva. Ezért itt az ideje, hogy már a kiírások előtt közösen készüljünk fel a pályázatok megírására, vagyis ne az utolsó pillanatban, kapkodva készítsük el ezeket. A legfontosabb tennivalóink: 1. rendezzék a szervezet bejegyzésével kapcsolatos ügyeket (számlaszám stb.); 2. a szervezetek készítsék el a számviteli beszámolójukat, vagy a közhasznúsági jelentésüket (igény esetén, kérésre mintát küldünk); 3. számoljanak el a tavalyi támogatással. Fontos, hogy már most nézegessék az www.nca.hu web-lapot, amelyen a Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) között, sok hasznos tudnivalót olvashatnak! A jellemző pályázati típushibák * Kötelező melléklet hiányzik a pályázati dokumentációból; * Közhasznúsági jelentés hiányos; * Nem a képviseletre jogosult írta alá az adatlapot, és meghatalmazás sem került csatolásra; * A forrás és költségtáblákat a pályázó nem töltötte ki; * A szervezet képviselője nem hitelesítette a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés, vagy egyéb, másolatban benyújtandó melléklet másolatát; * A pályázó eredetiben csatolandó mellékletet csak másolatban csatolt be; * A szervezetet 2003. január 1. után vette nyilvántartásba a bíróság (fontos: a 2005-ben kiírt pályázatok esetén 2004. január 1. a dátum); * A csatolt bírósági kivonat nem a pályázó szervezet nevére lett kiállítva; * Olyan szervezet nyújtott be pályázatot, amely nem jogosult a jogszabályi rendelkezések értelmében pályázni (pl. Kht., közalapítvány); * A pályázat határidőn túl lett benyújtva (postai bélyegzőn szereplő dátum!); * A létesítő okirat egyszerű másolatát nem csatolták, azt egyáltalán nem hitelesítették, a hitelesítés fénymásolt, a hitelesítés külön nyilatkozaton szerepel, csak a szervezet megalakulásáról szóló jegyzőkönyvet csatolták; * A nyilatkozat pályázatért felelős személy aláírása nincs kitöltve; * A szervezet bírósági nyilvántartásba vétele 2003. január 1. előtt megtörtént, közhasznú jogállásának bejegyzése azonban csak ezután történt (fontos: a 2005-ben kiírt pályázatok esetén 2004. január 1. a dátum); * Nem egyezik a 2004. évre tervezett források és költségek összege, pl. tagi kölcsön miatt (a 8.1 és 8.2 táblázat összesen sorában szereplő összegek); * A banki aláírás-bejelentő kartonról hiányzik a hitelesítés dátuma; * A létesítő okirat másolatáról a hitelesítő szöveg hiányzik (miszerint a másolat az eredetivel mindenben megegyezik) (elfogadható, ha szerepel azonban rajta a képviselő aláírása). A Polgárok Házában működő Civil Tanácsadó Iroda ügyeleti rendje: Hétfő: 9 - 15 óra között -Szilasy György; Kedd: 13 - 19 óra között - Rédli László; Szerda: 9 - 15 óra között - Hardy F. Gábor Csütörtök: 9 - 15 óra között - Szilasy György; Péntek: 13 - 19 óra között - Rédli László; Szombat: 9 - 15 óra között - Rédli László. Polgárok Háza 1089 Budapest, Visi Imre u. 6. III/2. Civil Tanácsadó Iroda 06/1/299-8068 Munkatársaink: Rédli László: 06/70/3177695; E-mail: laszlo.redli@ivancsa.hu Szilasy György: 06/20/2038456; Email: gszilasy@vnet.hu