Dr. Grandpierre Atilla: „Ősi Magyarország”
Esemény
Irodalom
Közélet
Dr. Grandpierre Atilla: „Ősi Magyarország”
 

Az előadás témája a Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése. A könyv, amellyel az este folyamán megismerkedhetünk, bemutatja a magyarság Kárpát-medencei őseredetét, ősi jelenlétét az egész eurázsiai síkságon, és múltjának világtörténelmi jelentőségét. A szerzővel Bogár László beszélget. Közreműködik: Tolcsvay Béla.

Az őstörténelemről képet adó krónikákat a 19. század óta hiteltelennek minősítették, s ezzel a népek eredeti önazonosságának történelmi alapját hivatalosan megszüntették. Az új képet rendszerint az összehasonlító nyelvészetre alapozták. Csakhogy a nyelvészeti adat-együttesek történelmi adatok híján számtalan önkényes értelmezésre adtak módot. Hasonló a helyzet a régészeti és a genetikai adatokkal is.
Ebben a helyzetben a történelem társ-tudományainak teljeskörű figyelembe vétele a követendő út, a természetföldrajzi, embertani, genetikai, régészeti, vallástörténeti, népzene- és népmese-kutatási, nyelvészeti eredmények összesítését, a vizsgált körzet népeinek máig fennmaradt nemzeti eredettudatát, valamint a legmegbízhatóbb történelmi források adatait összevetve. A 11 tudomány eredményeit egyenként összegző fejezeteket a témakörök elismert szakértői lektorálták.